Умови прийому

До конкурсного відбору на навчання з військової підготовки на кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ) у 2019 році залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статі, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, позитивно характеризуються за місцем навчання або роботи та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані придатними до навчання на кафедрі підготовки офіцерів запасу.

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу в НУОУ з 01.09.2019 року буде проводитись за наступними військово-обліковими спеціальностями: Соціальна психологія; Політологія; Тилове забезпечення в наземних військах та авіації; Математичне та програмне забезпечення; Фінансове забезпечення і економіка діяльності військ (сил); Застосування інженерних, дорожньо- будівельних та містобудівельних підрозділів; Застосування механізованих та артилерійських  підрозділів; Застосування інженерно – технічних підрозділів; Організація пожежної безпеки.

Військову підготовку громадяни України можуть проходити за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу (Пост. КМУ № 48  від 01.02. 2012 )

Умови та порядок прийому на навчання:

1. Для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу громадяни України проходять конкурсний відбір.

2. Конкурсний відбір кандидатів на навчання проводиться Відбірковою комісією Національного університету оборони України. Терміни проведення: з 01 квітня по 26 липня 2019 року.

3. Подача документів до Відбіркової комісії проводиться в період – з 1 лютого по 31 липня 2019 року.

4. Порядок подачі документів Громадянами України на навчання.

4.1. Студенти ЗВО України, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на навчання з військової підготовки у 2019 році повинні подати заяви в деканати факультетів на ім’я декана факультету за місцем основного навчання.

4.2. Інші категорії громадян України – на ім’я начальника НУОУ (через відбіркову комісію НУОУ).

4.3. Після підписання заяви деканом факультету (начальником НУОУ) кандидати на навчання надають встановлений перелік документів до Відбіркової комісії НУОУ, а саме: підписана заява; копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11)  ‑ 2 шт.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ‑ 2 шт.;  копія приписного свідоцтва (крім дівчат) – 2 шт.; автобіографія складена власноруч (зразок додається); фото 3х4 – 4 шт. (кольорові) ; довідка з деканату про форму навчання  та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екз., заліки) – для студентів ; копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності – для інших категорій громадян України; оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на кафедрі підготовки офіцерів запасу (надається після проходження кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за місцем обліку або прописки. Направлення на ВЛК видає відбіркова комісія НУОУ).

4.4. Наявність вищезазначеного комплекту документів та позитивний висновок ВЛК надає право  (допуск) кандидату до складання вступних випробувань.

5. Порядок складання вступних випробувань та зарахування на навчавння.

5.1. З метою оцінки рівня готовності кандидатів до  навчання громадяни України складають вступні випробування.

5.2. Вступні випробування проводяться в період із  01 квітня по 26 липня 2019 року на навчально-матеріальній базі НУОУ.

5.3. Сума балів, отримана громадянином України за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг кожного кандидата на навчання.

5.4. За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список, відповідно до якого громадян України зараховуються на навчання.

5.5. Під час проходження конкурсного відбору (здачі вступних випробувань) студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво.

Додаткова інформація: (044)271-09-71, 271-09-72,   http://www.nuou.org.ua

 

gallery/edu6_5
gallery/edu6_6
gallery/edu6_7
gallery/edu6_2

Про нас

Проекти

gallery/edu6_4

Новини

 

20 02 2019

Національна академія Внутрішніх справ України

20 02 2019

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20 02 2019

Київський національний економічний університет

20 02 2019

Київський національний університет технології та дизайну

20 02 2019

Київський національний торговельно-економічний університет

20 02 2019

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

20 02 2019

Міжрегіональна академія управління персоналом

20 02 2019

Академія муніципального управління

20 02 2019

Національний транспортний університет

 

Національний технічний університет України "КПІ"

 

Міжгалузева академія управління

 

Национальный открытый университет НОУ

 

Національний відкритий університет НВУ

 

Національний авіаційний університет НВУ

 

НОУ-ХАУ

gallery/edu6_5

Политология, Социальная психология, инженеры, информационные технологии, финансы и экономика, материальное обеспечение, пожарные


Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера