Welcome

1. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (КНУ) (univ.kiev.ua).

   Знаходиться в центрі Києва. Є провідним ВНЗ країни, одним з найбільших університетів України і, одним з найпрестижніших вищих навчальних закладів Східної Європи. КНУ ім. Тараса Шевченка - це національний центр науки і культури, крім того - це один з найстаріших університетів України. Матеріально-технічна база університету на найвищому рівні, з урахуванням реалій 21 століття. У Київському національному університеті постійно проводиться фундаментальна науково-дослідницька робота. КНУ ім. Т. Шевченка давно налагодив тісні зв'язки з провідними університетами світу. У 2008 - 2009 рр. отримав статус - дослідницького та автономного.

   Засновано 8 листопада 1833 роки як Київський Імператорський університет Святого Володимира. Далі назви змінювалися таким чином:

1917 - 1919 - Київський університет Св. Володимира.

1920 - 1926 - Вищий інститут народної освіти ім. М. П. Драгоманова (ВІІНО).

1926 - 1932 - Київський інститут народної освіти ім. М. П. Драгоманова.

1933 - 1939 - Київський державний університет.

1939 - 1994 - Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (КДУ).

1959 - Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка.

1984 - Київський ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції державний університет ім. Т. Г. Шевченка.

1994 - 1999 - Київський університет ім. Тараса Шевченка (КУ).

з 1999 - гордо носить свою нинішню назву!

   2. Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ) (knlu.kiev.ua).

   Заснований 30 березня 1948 роки як - Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Вищий навчальний заклад країни (в просторіччі ИНЯЗ). Київський національний лінгвістичний університет сьогодні - це провідний навчальний та науково-методичний центр по підготовці висококласних викладачів іноземних мов, перекладачів та фахівців іноземної філології вищої кваліфікації як для України, так і всього світу.

   В університеті надаються всі необхідні умови для якісного вивчення іноземних мов з усіх кінців світу. Колишні випускники Київського національного лінгвістичного університету успішно застосовують знання практично у всіх країнах світу. Першим в країні КНЛУ почав навчати студентів східних мов: японському, китайському, перському, турецькому, корейському, арабському.

   3. Київський національний торгово-економічний університет (КНТЕУ) (knteu.kiev.ua).

   Державна форма власності. IV рівень акредитації. У Київському національному торговельно-економічному університеті навчається понад 34 тисяч студентів, в тому числі 18 тисяч на денній формі навчання. Підготовка фахівців здійснюється за п'ятьма напрямками: менеджмент, економіка і підприємництво, торгівля, харчова технологія та інженерія, право.

   В цілому ж, навчання ведеться за трьома десяткам спеціальностей і спеціалізацій. У Київському національному торговельно-економічному університеті є: платне навчання, військова кафедра, гуртожитки. Відмінна організація підготовки за сучасними і актуальним для суспільства спеціальностями, привертає все більше уваги молоді, численних підприємців, підприємств і організацій.

   4. Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) (knukim.edu.ua).

   Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Історія університету бере свій початок в 1968 р. У 1999 році отримав статус Національного. У 2001 році КНУКіМ був визнаний кращим навчальним закладом України, також є переможцем в різних престижних номінаціях.

   У Київському національному університеті культури і мистецтв готуються випускники, здатні в майбутньому розкрити і реалізувати свої таланти і навички на практиці. Зокрема - безпосередньо представляти свою спеціальність і КНУКіМ як заклад, який готує фахівців європейського рівня. Викладацький склад високого рівня забезпечує освітній процес в університеті культури. За останнє десятиліття, престижність диплома цього навчального закладу неухильно зростала.

   5. Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) (knuba.edu.ua).

   Рік заснування - 1930. До 1993 р. - Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ). Є провідним навчальним закладом країни, які здійснюють підготовку фахівців у галузі архітектури та будівництва. Колосальна кількість будівель і різних споруд в нашій країні і за кордоном були спроектовані і побудовані колишніми випускниками Київського національного університету будівництва і архітектури!

   При університеті функціонують науково-дослідні інститути, центри, комплекси, лабораторії. Є табір відпочинку, профілакторій, центр дозвілля, спортивний клуб і т.д. За роки свого існування університет підготував близько 70 000 інженерів і архітекторів, у тому числі близько 2-х тисяч висококваліфікованих фахівців для сімдесяти країн світу.

   6. Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Івана Карповича Карпенка-Карого (КНУТКТ) (knutkt.com.ua).

   Державний вищий навчальний заклад України. IV ступінь акредитації. У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого здійснюється підготовка професійних кадрів за такими напрямками, як: театральне мистецтво, кіно-телемистецтво.

   Серед викладачів університету - народні і заслужені артисти України. Також - заслужені діячі мистецтв, заслужені діячі науки і техніки і т.д. Студенти університету беруть участь в престижних світових конкурсах і фестивалях. Київ, вул. Ярославів Вал, 40.

   7. Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) (knutd.com.ua).

   Був заснований наказом Вищої Ради Народного господарства від 17 квітня 1930 року, як Інститут шкіряної промисловості. Форма власності - державна. У 1941 році отримав назву - Київський технологічний інститут легкої промисловості. З 1993 року - Державна академія легкої промисловості України. Постановою Кабінету Міністрів України, на базі академії в 1999 році був створений Київський державний університет технологій та дизайну. Далі, Указом Президента України № 591/2001 від 07 серпня 2001 р., Отримав статус Національного.

   КНУТД був ліцензований Міжгалузевий республіканської акредитаційною комісією по четвертому - найвищого рівня акредитації. Крім усього іншого, при Київському національному університеті технологій та дизайну створений центр вивчення іноземних мов. Це дозволяє студентам продовжити навчання в країнах, де обов'язково потрібно знання відповідної мови.

   8. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) (kneu.edu.ua).

   Спеціалізований навчальний заклад. Історія університету починається з 1906 року, коли в Києві було відкрито комерційні курси. У різні роки Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана носив назви комерційного інституту, народного господарства ім. Коротченко, фінансово-економічного інституту.

   У народі вкоренилося назва з одного слова: "Наргосп". Сучасна назва КНЕУ отримав в 2005 році. Є учасником Великої Хартії Університетів. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана - це провідний вищий економічне навчальний заклад країни. Велика кількість всесвітньо відомих економістів, фінансистів і банкірів свого часу навчалися в цьому університеті.

   9. Київський університет ім. Б. Д. Грінченка (kmpu.edu.ua).

   Державна освітня установа вищої професійної освіти в місті Києві. IV рівень акредитації. У 2009 році Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка був перейменований, утвердившись у своєму нинішньому назві. Мета університету - всебічний і гармонійний розвиток особистості, формування лідерських якостей у студентів для служіння людині і суспільству. Для цього є всі необхідні ресурси, можливості і відповідна інфраструктура.

   Київський університет ім. Бориса Грінченка - це вищий навчальний заклад, що працює на систему столичної освіти. Студенти і викладачі університету беруть активну участь у всіляких конференціях, семінарах, конкурсах. Крім цього, сам навчальний заклад бере активну участь в різних міжнародних освітніх проектах і програмах. Київ, вул. Воровського, 18/2.

   10. Київський університет права Національної академії наук України (КУП НАНУ) (kul.kiev.ua).

   Створено в 1995 році, на основі Інституту держави і права імені В.М. Корецького, Національної академії наук України. Форма власності - державна. Навчальний процес в Київському університеті права Національної академії наук України успішно поєднує в собі фундаментальну науку і найсучасніші освітні технології. КУП НАНУ є одним з найавторитетніших і передових навчальних закладів України.

   Крім цього, університет є єдиним в країні освітнім закладом, безпосередньо підлеглим Національної академії наук України. Викладачами основних дисциплін є провідні вчені Києва. В університеті готуються висококваліфіковані юристи для державних установ, організацій та провідних компаній країни. У 2001 році була відкрита військова кафедра для підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.

   11. Київський університет ринкових відносин (КОРО) (kumr.edu.ua).

   Здійснюється підготовка фахівців у сфері економіки - в найбільш перспективних на сьогоднішній день напрямках, в тому числі MBA. Університет засновано в 1990 році. Рівень акредитації - ІV. КОРО є базовим навчальним закладом Української спілки промисловців і підприємців, і Федерації роботодавців України. Між Київським університетом ринкових відносин і багатьма європейськими і світовими союзами, асоціаціями та вищими навчальними закладами - налагоджені тісні ділові контакти.

   Деякі дисципліни в університеті викладають закордонні викладачі. Матеріально-технічна база на високому рівні, при цьому постійно зміцнюється і вдосконалюється. За надається якісна освіта навчальний заклад має ряд почесних нагород як вітчизняних, так і зарубіжних. Кращим студентам університету разом з державним дипломом України вручаються міжнародні дипломи та сертифікати. Також надається можливість стажування за кордоном.

   12. Київський славістичний університет. Київський інститут "Слов'янський університет" (КСУ) (ksu.edu.ua).

   Заснований в 1993 році, з ініціативи та за участю Національної академії наук України. Сьогодні Слов'янський університет - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Для викладання в університеті залучаються провідні вчені України та зарубіжних країн. Також залучаються фахівці своєї справи з різних галузей практичної діяльності.

   Студенти Київського славістичного університету мають можливість опанувати як слов'янськими, так і романо-германськими мовами. Крім цього, можна продовжити навчання в магістратурі і аспірантурі, а також стажуватися в багатьох європейських університетах. Колишні випускники цього навчального закладу займають високі посади як у вітчизняних компаніях і організаціях, так і зарубіжних.

   13. Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП) (kutep.ua).

   Навчання проходить на сучасній навчально-виробничій базі КУТЕП (спеціалізовані аудиторії, комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети і багато іншого). Розвиток туризму та туристичної галузі в країні не може бути стрімким, якщо не вистачає фахівців високого рівня в цій сфері. Ще не так давно держава не займалася підготовкою висококваліфікованих професіоналів в туристичній сфері. Ось цим університет і займається: підготовкою кваліфікованих фахівців, здатних продуктивно працювати і застосовувати отримані знання в умовах жорсткої конкуренції.

   У Київському університеті туризму, економіки і права є військова кафедра. У 1998 році університет був прийнятий до Всесвітньої туристичної організації. У 2002 інститут отримав статус університету. З розвитком туризму в нашій країні попит на фахівців туристичної галузі буде лише зростати!

   14. Київська державна академія водного транспорту ім. П. Сагайдачного (КДАВТ) (maritime.kiev.ua). Державний університет інфраструктури та технологій

   Державна форма власності. IV рівень акредитації. У Київській державній академії водного транспорту є сучасна матеріально-технічна база з розвиненою інфраструктурою, що дозволяє забезпечити якісний навчальний процес. Проводяться наукові дослідження і вирішуються соціальні проблеми: забезпечення іногородніх житлом, підвищення майстерності спортсменів, що представляють її на змаганнях, оздоровлення та лікування студентів.

   На сьогоднішній день в Академії водного транспорту функціонують близько двох десятків кафедр і кілька факультетів. Є коледж річкового і морського флоту, Севастопольський морський коледж, а також факультети і центри в різних містах України. Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту функціонує при навчальному закладі. У складі Академії є: студентські гуртожитки, спортивний комплекс, навчальний судно, басейн, комп'ютерні класи.

   15. Київська гуманітарна академія (kgi.edu.ua).

   Член Міжнародної кадрової академії. Навчальний процес проводиться за сучасними методиками з застосуванням передових інформаційних технологій. Викладання ведеться як вітчизняними фахівцями, економістами, дипломатами, так і лекторами зарубіжних університетів. Рівень акредитації - IV. У Київській гуманітарній академії проводиться навчання за наступними напрямками: менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, фінанси і кредит, філологія.

   Матеріально-технічна база повністю відповідає всім вимогам якісної вищої освіти. Студентам надається можливість стати учасниками міжнародних симпозіумів, семінарів, конференцій, фестивалів. Київська гуманітарна академія сприяє випускникам у працевлаштуванні. У стінах закладу періодично проводяться зустрічі з відомими вченими, політиками, зарубіжними дипломатами. Студенти Київської гуманітарної академії мають можливість безкоштовно навчатися в ряді зарубіжних університетів. Крім цього, є можливість пройти практику і стажування як в Україні, так і за кордоном.

   16. Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв (circusacademy.kiev.ua).

   Це єдине в країні унікальний вищий навчальний заклад, що готує фахівців естрадного та циркового мистецтв. Історія академії бере свій початок в 1961 році, коли була створена Республіканська студія естрадно-циркового мистецтва, яка перебувала в будівлі Київського цирку. За час існування Студії, в ній викладали народні та заслужені діячі мистецтв, знамениті артисти цирку, актори театру і кіно, композитори, режисери, відомі співаки та хореографи. Також серед випускників Студії - понад 70-ти дипломантів і лауреатів всесоюзних конкурсів.

   Лише в 2007 році, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв отримала свою нинішню назву. У 2010 році при академії була закладена Алея слави, яка увічнює народних артистів України. Студенти і випускники цього навчального закладу щорічно перемагають на найпрестижніших світових циркових фестивалях і конкурсах в Монте-Карло, Парижі, США і Китаї. Крім цього, щорічні шоу-вистави, які тут проводяться щороку, відвідують знамениті продюсери, президенти, віце-президенти найвідоміших театрів, вар'єте і цирків світу. На сьогоднішній день випускники Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв гідно представляють країну на міжнародних конкурсах пісні. Також багато талановиті артисти успішно працюють в театрах, кращих цирках, шоу і вар'єте світу.

   17. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) (ukma.edu.ua).

   Рік заснування - 1632. Один з провідних сучасних університетів України. З огляду на свою історичну попередницю, Національний університет «Києво-Могилянська академія» вважається одним з трьох найстаріших ВНЗ України. Старше лише Львівський університет і Острозька академія. Також є однією з найстаріших вищих шкіл у Східній Європі.

   З 1992 року почалося всебічне відродження університету. Спеціаліст з дипломом НаУКМА - дуже затребуваний на ринку праці, а сам диплом Національного університету «Києво-Могилянська академія» - своєрідний знак якості! Роботодавці завжди високо цінували випускників цього славетного навчального закладу. Також при університеті діє престижна Києво-Могилянська Бізнес-Школа (КМБШ). Прекрасна бібліотека НаУКМА є в електронному вигляді.

   18. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ) (duikt.edu.ua).

   Є провідним багатопрофільним вищим навчальним закладом освіти в галузі зв'язку та у сфері інформатизації. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій має IV рівень акредитації. В університеті здійснюється якісна підготовка майбутніх фахівців з широкого спектру технічних та інших напрямків, за освітньо-професійними програмами всіх рівнів.

   Також проводяться фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Університет має широко розвинену інфраструктуру наукових і навчально-наукових установ та підрозділів, з високим рівнем кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Навчання в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється за такими спеціальностями: соціологія, менеджмент, радіотехніка, комп'ютерна інженерія, інформаційна безпека, телекомунікації.

   19. Київський економічний інститут менеджменту (ЕКОМЕН) (ecoman-university.kiev.ua).

   Почав свою діяльність в 1992 році. У навчанні використовуються передові сучасні технології, такі як: ділові ігри, тренінги, відеолекції, ситуаційні моделі ... Спільна діяльність інституту з передовими університетами Західної Європи і Америки, дає можливість отримати міжнародні дипломи та сертифікати іноземних вищих навчальних закладів.

   Це стало можливим завдяки тому, що ЕКОМЕН є генеральним партнером в Україні Глобальної освітньої системи '' All + Together ''. Для всебічного розвитку і становлення майбутніх професіоналів, в Київському економічному інституті менеджменту є всі необхідні умови. Іногороднім студентам надається гуртожиток. Також є можливість займатися спортом і активно проводити вільний час.

   20. Європейський університет (e-u.in.ua).

   Недержавна форма власності. IV рівень акредитації. Університет налічує більше 2-х десятків філій по Україні. Заснований в 1991 р. сімейством вчених. Є кадрове агентство "Євроконсалт", автошкола в Києві, гірськолижна база в Карпатах і багато іншого. В Європейському університеті є платне навчання, військова кафедра, гуртожитки.

   Завдяки сучасному змістом освіти, інноваційних форм в навчальному процесі, із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій і тренінгових форм навчання, університет має можливість готувати фахівців високого європейського рівня. Крім цього, університет є одним з найбільших приватних вищих навчальних закладів країни. Є аспірантура.

   21. Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая (МНТУ) (istu.edu.ua).

   Був створений в 1992 році. Саме в цьому році на організаційних зборах учасниками, а саме: Київським політехнічним інститутом, Інститутом кібернетики імені Глушкова НАН України та компанією ІВМ, був підписаний договір про створення Міжнародного науково-технічного університету ім. Ю. Бугая (МНТУ). Сьогодні МНТУ - це сучасний вищий навчальний заклад з IV рівнем акредитації.

   МНТУ дає можливість отримати вищу технічну, економічну, гуманітарну освіту. Міжнародний науково-технічний університет входить в десятку кращих комерційних ВНЗ не тільки Києва, а й усієї України. Університет є членом: Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури «ЮНЕСКО», Української ради миру, Міжнародної корпорації випускників радянських навчальних закладів "ІНКОРВУЗ". Крім цього, навчальний заклад є членом Міжнародної асоціації університетів.

   22. Міжнародний університет фінансів (МУФ) (iuf.kpi.ua).

   Був створений в 1993 р. в Києві, як приватний вищий навчальний заклад. Рівень акредитації - ІV. Засновниками Міжнародного університету фінансів є: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Європейський інститут технологій (Париж), Асоціація українських банків і АБ "Банкірський дім".

   В освітньому процесі використовуються найсучасніші технічні можливості, інноваційні методики і технології навчання. Матеріально-технічна забезпеченість навчального процесу на високому рівні. Важливе значення в університеті надається вивченню іноземних мов, без яких важко уявити ділової людини 21 століття. Колишні випускники цього університету успішно працюють в кращих банках та фінансових установах країни. МУФ складає з Національним технічним університетом України "КПІ" - єдиний навчально-методичний комплекс, орієнтований на надання комплексних знань з фінансів, обліку і аудиту, менеджменту, економіці.

   23. Міжнародний християнський університет (МХУ (ICU)) (ichu.univerlife.com).

   Є університетом західного зразка. Територіально розташований в місті Києві. Викладання в МХУ-Київ ведеться на двох мовах: українською та англійською. В університеті викладають фахівці з США, Канади, Великобританії та України. Навчальна програма передбачає отримання ступеня Бакалавра бізнес-адміністрування (B.B.A.). Міжнародний християнський університет дає можливість отримати престижну, сучасне і якісну освіту.

   Дипломи університету визнаються на міжнародному рівні. Студентам надається унікальна можливість вивчити курси, які ніде більше в Україні не викладаються, такі як - бізнес-спілкування, організаційна поведінка, бізнес-етика та інформаційні системи управління. Навчання ведеться англійською мовою, викладачами - носіями мови.

   24. Національний авіаційний університет (НАУ) (nau.edu.ua).

   Вищий навчальний заклад, територіально розташоване в столиці України - Києві. Рік заснування - 1933, хоча ще в кінці 19 ст. все починалося з авіаційних курсів. В університеті навчається приблизно 50 тис. Чоловік. НАУ включає в себе 15 інститутів і 2 окремі факультети з підготовки фахівців, 6 науково-дослідних інститутів. В цілому ж в складі університету - 24 факультету і понад 100 кафедр.

   На факультетах університету та в науково-дослідних центрах працюють 15 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 270 докторів наук, професорів і понад 900 кандидатів наук, в тому числі і доцентів. НАУ активно розвиває і зміцнює міжнародні зв'язки у сфері науки і освіти.

   25. Національний медичний університет ім. Богомольця (НМУ) (nmu.edu.ua).

   Вищий медичний навчальний заклад України, територіально розташоване в Києві. У 1995 році університету надано був статус національного і його нинішню назву. НМУ є провідним медичним університетом країни.

   Особа навчального закладу сьогодні - це, перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один з найпотужніших у вищій медичній школі України. Багато наукові відкриття були зроблені вченими цього університету. НМУ готує висококваліфікованих фахівців не тільки для України, а й для багатьох країн світу.

 

Easy AdSense by Unreal

   26. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (НПУ) (npu.edu.ua).

   Рік заснування - 1834. Рівень акредитації - IV. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова є незаперечним лідером вищої педагогічної освіти, навчально-виховної та науково-методичної роботи в Україні.

   НПУ ім. Драгоманова має солідну навчально-матеріальну базу, відповідний професорсько-викладацький склад, багаті бібліотечні фонди, 12 читальних залів. Відмінна оснащеність сучасною комп'ютерною технікою та всім необхідним для отримання якісної вищої освіти. Міжнародне співробітництво з відомими зарубіжними університетами розширюється і міцніє з кожним роком. У 1997 році отримав статус Національного.

   27. Національний технічний університет України (Київський політехнічний інститут (НТУ, НТУУ, КПІ)) (kpi.ua).

   Є одним з найбільших в Європі і найбільшим українським університетом. Також є найбільшим технічним університетом Європи і СНД. До складу НТУУ "Київський політехнічний інститут" входять 21 факультет, 9 навчально-наукових інститутів (в тому числі два військових), 12 науково-дослідних інститутів і 14 наукових центрів. Також є філії в містах - Славутич і Полтава.

   Здійснюється підготовка бакалаврів (по 125 спеціальностями). Фахівців (по 115 спеціальностями). Магістрів інженерії, магістрів, кандидатів наук, докторів наук. Постійно впроваджуються новітні технології навчання, що допомагають забезпечувати якісну освіту на рівні всесвітньо визнаних університетів. Навчальний процес забезпечують досвідчені викладачі та відомі вчені України, серед яких 10 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 260 професорів, докторів наук, кандидатів наук, 1 249 доцентів. Аудиторії та лабораторії Національного технічного університету України оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє проводити навчальний процес і наукові дослідження на світовому рівні і за світовими стандартами.

   28. Національний транспортний університет (НТУ) (ntu.kar.net).

   Колишній Київський автомобільно-дорожній інститут ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Заснований в 1944 році. Рівень акредитації - IV. Близько 80% викладачів університету мають вчені звання і наукові ступені. Для всебічного та більш глибокого оволодіння студентами практичними знаннями, НТУ розвиває і розширює співпрацю як з вітчизняними підприємствами, так і з закордонними компаніями.

   Факультети Національного транспортного університету: дорожньо-будівельний, транспортних та інформаційних технологій, автомеханический, економіки, менеджменту і права. Інститут заочного та дистанційного навчання. Інститут економіки і бізнесу в транспорт. Інститут доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва. Також в університеті є аспірантура, докторантура, НДІ проблем транспорту і будівельних технологій. 30 кафедр.

   29. Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) (nubip.edu.ua).

   Раніше - Національний аграрний університет. Українська сільськогосподарська академія. Український державний аграрний університет. Українське державне вищий навчальний заклад, територіально розташоване в місті Києві. IV рівень акредитації. Історія Національного університету біоресурсів і природокористування бере свій початок в далекому 1898 році.

   Освітній процес в НУБіП забезпечує професорсько-викладацький склад високого рівня. Вчені університету проводять фундаментальні наукові дослідження в галузі природокористування, екології, ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища і за багатьма іншими напрямами. У складі університету функціонують різні інститути, коледжі, технікуми, наукові та навчальні центри. Також є науково-дослідницька станція гірського лісівництва і садівництва, спортивно-оздоровчий табір і багато іншого.

   30. Національний університет державної податкової служби України (НУДПСУ) (asta.edu.ua).

   Державна форма власності. IV рівень акредитації. В університеті створені всі умови не тільки для навчання, але і для проживання і відпочинку. Побудовані житлові будинки для професорсько-викладацького складу, Інформаційний центр і нові студентські гуртожитки. Розширюються площі навчальних факультетів податкової міліції та військової підготовки.

   У Національному університеті державної податкової служби України є сучасні навчальні корпуси, оснащені якісною технікою, гуртожитки, спортивний комплекс, їдальні, кафе і багато іншого. Крім цього, університет має свою медико-санітарну частину, що складається з поліклінічного відділення, денного стаціонару та клінічної лабораторії. В НУДПСУ є військова кафедра.

   31. Національний університет оборони України ім. І. Черняховського (НУОУ) (nuou.org.ua).

   Був створений в 1992 р НУОУ успішно пройшов акредитацію IV рівня. Національний університет оборони України розміщується в історичній будівлі 1910 року побудови, для Миколаївської юнкерській школи. Головний напрямок діяльності університету - це післядипломна підготовка вищого керівного складу Збройних сил України, оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів. У тому числі фахівців інших силових структур України.

   Університет тісно співпрацює з провідними військовими навчальними закладами багатьох країн світу. Крім цього, здійснюється підготовка на високому рівні військових фахівців багатьох зарубіжних країн. За майже столітню історію навчальний заклад носив більше десятка назв. За роки існування університету сформувалися традиції, які дотримуються і викладачами, і студентами. Свою нинішню назву НУОУ отримав в 2010 році.

   32. Національний університет харчових технологій (НУХТ) (nuft.edu.ua).

   Державна форма власності. IV рівень акредитації. У НУХТ 37 кафедр, серед них - 18 випускних. Національний університет харчових технологій готує кваліфікованих фахівців для харчової, фармацевтичної, м'ясо-молочної та інших галузей промисловості. Крім цього, щороку в університеті з'являються нові спеціальності і спеціалізації, відповідно до викликів 21 століття.

   Кафедри університету мають 24 філії і 8 навчальних науково-виробничих комплексів на передових підприємствах країни, в проектних і науково-дослідних установах. Крім цього, за останні роки створено кілька навчально-виробничих центрів. У НУХТ є: платне навчання, військова кафедра, гуртожитки. До складу університету входять 2 Інституту післядипломної освіти, технікуми, коледжі, що знаходяться в різних куточках країни. Є редакційно-видавничий центр.

   33. Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) (uni-sport.edu.ua).

   За час свого існування виховав десятки чемпіонів і призерів Олімпійських ігор. Переможців та призерів чемпіонатів світу, Європи та інших престижних міжнародних змагань. Рік заснування 1930. НУФВСУ - відомий не тільки в Україні, але далеко за її межами. Є загальновизнаним навчально-науково-спортивним центром, і флагманом вітчизняного спортивного освіти. Одночасно з традиційними для університету спортивними професіями, відповідно до сучасних вимог, тут також готують фахівців з менеджменту та маркетингу для сфери фізичної культури і спорту. Для спортивної фізіології, кінезіології, психології, реабілітації і т.д.

   Національний університет фізичного виховання і спорту України має сучасну матеріально-технічну базу. Також в його складі - науково-дослідний інститут, центри спортивної травматології та реабілітації, лижна база в Голосіївському лісопарку, база на Дніпрі для занять водними видами спорту і багато чого іншого. В університеті функціонують аспірантура і докторантура. Діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій. За всі роки свого існування університет незмінно розвивається і продовжує готувати всесвітньо відомих спортсменів.

   34. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (ВМУРоЛ) (vmurol.com.ua).

   Заснований в 1998 році. Приватна форма власності. Рівень акредитації - ІV. Університет "Україна" - єдиний ВНЗ інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. ВМУРоЛ усвідомлено взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. І в цьому його унікальність. В університеті проводяться науково-дослідні роботи, визначені пріоритетні напрямки наукових досліджень, створено навчально-дослідну лабораторію для фізичної реабілітації інвалідів. Налагоджена співпраця з іноземними, міжнародними і, звичайно ж, українськими установами та університетами.

   В ВУЗі діють: Інститут післядипломної освіти, Інститут вищої професійної освіти ВМУРоЛ "Україна", Корпоративний навчальний заклад. Викладацький склад є одним з сильних сторін університету. Велика частина викладачів має науковий ступінь, багато хто з них одночасно працюють в інших вищих навчальних закладах, насамперед в національних, в тому числі і Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, КНЕУ ім. В. Гетьмана, НТУУ "КПІ" ... Але найбільш цікаві лекції студентам читають люди, які не один десяток років присвятили не теоретичному вивченню предмета, а застосування знань у реальному житті. Це - юристи, програмісти, дизайнери, соціологи, редактори і т.д. Ті, кому не з чужих вуст відомо про підводні рифи в своїй професії і про те, як від них уберегтися.

   35. Університет банківської справи Національного банку України (УБС НБУ) (ubs.gov.ua).

   Київське спеціалізованим вищим навчальним закладом. Університет банківської справи Національного банку України займається підготовкою фахівців для банківської сфери. IV рівень акредитації. Рік заснування - 2006. Незважаючи на свій "юний" вік, університет інтенсивно розвивається і розширюється. Висока якість освітніх послуг забезпечується найсучаснішими освітніми програмами, прогресивними методами навчання, з урахуванням мінливих економіки і ринків.

   Постійно здійснюється обмін досвідом з провідними університетами України та світу.

УБС НБУ готує банкірів, які є не тільки фахівцями своєї справи, а й грамотними людьми, розвиненими всебічно. Даний навчальний заклад надає всі необхідні умови для отримання якісної сучасної вищої освіти.

   36. Університет сучасних знань (УСЗ) (umk.edu.ua).

   Недержавна форма власності. Рік заснування - 2002. Університет сучасних знань в Києві був заснований Всеукраїнською громадською організацією "Знання" України, яка має багаторічний досвід науково-просвітницької та освітньої діяльності. Також в створенні університету взяла участь Сучасна Гуманітарна Академія (м.Москва), яка є найбільшим некомерційним недержавним освітнім закладом Російської Федерації, де навчаються понад 100 тисяч студентів в столиці, і 200 тис. В регіональних філіях.

   Є відділення довузівської підготовки. Університет має розгалужену мережу регіональних підрозділів в різних регіонах країни. Для повноцінного освітнього процесу є комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивний комплекс, бібліотека та багато іншого. Є платне навчання і комфортабельне студентський гуртожиток.

   37. Університет економіки та права "КРОК" (krok.edu.ua).

   Є одним з перших приватних вищих навчальних закладів України. Рік заснування - 1992. Рівень акредитації - IV. Понад сімдесят відсотків викладачів Університету "КРОК" мають науковий ступінь докторів або кандидатів наук, є членами різних академій наук України, відомих наукових та громадських об'єднань. Крім цього, більшість викладачів університету мають 15-20 років стажу діяльності у вищій школі.

   Для викладання новітніх дисциплін - університет постійно запрошує професорів і науковців провідних навчальних закладів Чехії, Нідерландів, США, Канади, з якими має ділові та наукові відносини. У студентів університету є також можливість паралельного навчання в одному з європейських вузів (з отриманням відповідного диплома). Протягом останніх років "Крок" незмінно входить в п'ятірку кращих приватних вищих навчальних закладів країни.

   38. Академія муніципального управління (АМУ) (http://amu.edu.ua).

   Заснована 9 липня 1997 року на місті Києві, в якості державного ВНЗ для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування та держадміністрацій. В АМУ - 5 факультетів, Інститут підвищення кваліфікації кадрів, коледж міського господарства. На 3-х десятках кафедр, плідно працюють доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, висококваліфіковані викладачі.

   В Академії муніципального управління є також військова кафедра, бібліотеки, гуртожитки. Комп'ютерні класи і лабораторії оснащені всією необхідною технікою. Діє аспірантура та спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Розширюються і розвиваються зв'язки з відомими зарубіжними університетами. Постійно проводяться різноманітні дослідження з питань державного управління та місцевого самоврядування.

   39. Інститут мистецтв художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі (mixmd.edu.ua).

   Це київського навчального закладу надає прекрасну можливість отримати художню освіту найвищого рівня. В освітньому процесі майстерно поєднуються класична академічна школа художньої майстерності з передовими системами семінарів, майстер-класів. Практика і стажування проходить в провідних київських компаніях, а також в організаціях з інших регіонів країни і за кордоном. Рівень акредитації - IV. У 2007 році Інституту присвоєно ім'я генія - С. Далі. Після навчання видаються дипломи - як державні, так і міжнародного зразка. Налагоджено зв'язки з низкою престижних світових університетів.

   Інститут надає всіляку допомогу випускникам в працевлаштуванні. Також надається можливість отримувати практичний досвід ще під час навчання. Проводить підготовку за такими напрямками: дизайн - WEB, комп'ютерної графіки, фото і відео, реклами, одягу, аксесуарів, хутра та шкіри, ландшафту, меблів, інтер'єру, фітодизайн, флористика та багато іншого. Інститут мистецтв художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі допомагає розкрити свої таланти дизайнерам 21 століття! Кращим студентам надається можливість взяти участь у відомих міжнародних конкурсах, майстер-класах та чемпіонатах.

   40. Інститут Реклами (ir.edu.ua).

   Надає унікальну можливість осягнути всі тонкощі рекламного мистецтва і стати фахівцем в цій сфері. Це київського навчального закладу готує менеджерів реклами, дизайнерів і бухгалтерів для рекламної галузі, маркетологів. Рік заснування - 1997. Студенти опановують потрібними вміннями і навичками на семінарах, лекціях, майстер-класах, творчих зустрічах. Беруть участь в численних фестивалях реклами, конкурсах, наукових конференціях. Уже з першого курсу студенти мають можливість практикуватися на радіо і телебаченні, в київських дизайн студіях, рекламних агентствах і т.д. Є можливість отримати ступінь «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

   Крім цього, надається можливість отримання другої вищої освіти. Викладання дисциплін ведуть як досвідчені викладачі, в тому числі і з інших університетів, так і практики - фахівці своєї справи. Мета навчального закладу - підготувати висококласних, всебічно розвинених фахівців, здатних творчо мислити і успішно застосовувати отримані знання у кращих компаніях України, а також ближнього і далекого зарубіжжя. Можна не сумніватися, що в подальшому - попит на хороших фахівців в даній сфері буде лише зростати.

   41. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) (maup.com.ua).

   Заснована в Києві в 1989 році. Це не тільки вищий навчальний заклад, а й науково-дослідний комплекс, що професійно займається проблемами менеджменту та бізнесу. МАУП - є найбільшим недержавним вищим навчальним закладом України. Випускники Академії отримують диплом про вищу освіту як державного зразка, так і диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра.

   Університетська інфраструктура відповідає всім міжнародним стандартам. Всеукраїнський університет - це мережа сучасних вищих навчальних закладів МАУП, які розташовані по всій території України, що включають в себе більше 50 інститутів, філій і відділень. В Академії є докторантура, аспірантура, МВА, всілякі технікуми, ліцеї, курси, автошкола, кадрове агентство. Також є студентські гуртожитки, спортивний комплекс, медичний центр, концертний зал, студентські їдальні, кафе.

   42. Національна академія внутрішніх справ (НАВС) (naiau.kiev.ua).

   НАВС має майже віковий досвід підготовки висококваліфікованих правознавців. Рік заснування - 1921. Рівень акредитації - IV. Національна академія внутрішніх справ сьогодні - це одне з провідних вищих навчальних юридичних закладів в країні і системі МВС України. Університет неодноразово нагороджувався найвищою відзнакою рейтингу "Софія Київська", і визнавався кращим навчальним закладом правоохоронного спрямування.

   Випускники Академії успішно працюють у всіх сферах законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронних та правозахисних органах, державних і комерційних структурах, вищих навчальних закладах України. За майже столітню історію НАВС називалася різними назвами, але, що завжди залишалося незмінним - авторитет!

   43. Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ) (academy.gov.ua).

   Заснована в 1995 році в Києві. Рівень акредитації - IV. У Національну академію державного управління при Президентові України приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра). Випускники, після закінчення НАДУ, - це затребувані фахівці на ринку праці. Крім головного - київського, функціонують також регіональні підрозділи в інших містах країни.

   Термін навчання за денною формою становить 18 місяців, на вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною - 30 місяців. Найважливішим напрямком діяльності НАДУ при Президентові України є підготовка наукових і науково-педагогічних фахівців вищої кваліфікації. Для якісної освіти створені всі необхідні умови, в тому числі вчені ради, аспірантура, докторантура. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на високому рівні.

   44. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) (naoma.edu.ua).

   Це єдине в країні багатопрофільний вищий навчальний заклад художньої освіти, що має академічне спрямування. Рік заснування - 1917. Рівень акредитації - IV. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури готує фахівців: живопису, скульптури, графіки, театрально-декораційного мистецтва, архітектури, реставрації творів мистецтва, арт-менеджменту і мистецтвознавства.

   Викладачі мають можливість стажуватися в зарубіжних університетах, брати участь в різних наукових конференціях, виставках, семінарах. Крім цього, самі студенти мають прекрасні можливості представляти свої роботи міжнародної громадськості. У 2000 році ця київська Академія отримала статус Національного навчального закладу.

   45. Національна академія статистики, обліку та аудиту (nasoa.edu.ua).

   Існує як самостійний вищий навчальний заклад з 1992 року, а в цілому, під різними назвами - вже більше 30-ти років. Нинішню назву Академія отримала в 2010 році. Рівень акредитації - IV. У цьому київському навчальному закладі працюють відомі вчені, професори, доктори наук, викладачі з великим досвідом. Хороша матеріально-технічна база, яка не поступається кращим університетам, сприяє отриманню якісної вищої освіти. Є хороша бібліотека, спортивний зал. Весь навчальний процес повністю комп'ютеризований.

   Абітурієнтам надається можливість пройти безкоштовні підготовчі курси. Є розгалужена мережа (близько 2 десятків) філій по всій Україні. У Національній академії статистики, обліку та аудиту функціонує студентський парламент, а також видається своя газета, яка висвітлює як міжнародні події, так і перипетії університетського життя. Студенти Академії беруть активну участь у всіляких олімпіадах, наукових конференціях, спортивних змаганнях, гуртках і конкурсах.

   46. ​​Національна академія управління (НАУ) (nam.kiev.ua).

   Заснована в 1992 році. Серед випускників Академії - державні службовці високого рангу, міністри, успішні бізнесмени, високооплачувані фахівці. Дипломи даного навчального закладу цінуються у всьому світі. До того ж, вони офіційно визнаються уповноваженими державними та освітніми установами провідних держав світу: США, Німеччини, Великобританії, Австралії, Канади та інших країн. Випускники Академії з легкістю знаходять роботу за кордоном в приватних компаніях, урядових і міжнародних організаціях.

   НАУ в Києві є європейський навчальний заклад, за змістом навчальних програм не поступається закордонним університетам, з науково-методичним та інформаційно-технологічним рівнем викладання. Навчальні програми НАУ відповідають не лише українському освітньому стандарту, але і перевищують його, що досягається завдяки постійному оновленню змісту навчальних курсів. На утримання освітніх програм Національної академії управління позитивним чином впливають тісні зв'язки із західними університетами, діловими, промисловими і урядовими колами країни. Відмінною рисою програм Академії є їх міждисциплінарний характер, динамізм, гнучкість і здатність відповідати сучасним потребам суспільства і бізнесу в цілому.

   47. Національна музична академія ім. П. І. Чайковського (НМА) (knmau.com.ua).

   Вищий державний музичний навчальний заклад України, з IV ступенем акредитації. Київська консерваторія була заснована в 1913 році. Ще на базі музичного училища Київського відділення Російського музичного товариства. В організації консерваторії сприяли П. І. Чайковський, С. В. Рахманінов, А. К. Глазунов. Першими директорами були Пухальский Володимир і Глієр Рейнгольд. У 1925р. молодші класи були виділені в окремий навчальний заклад - музичний технікум, а старші ввійшли до складу Музично-драматичного інституту ім. М. В. Лисенка.

   У 1938р. Київська консерваторія нагороджена орденом Леніна. У 1940р. було присвоєно ім'я П. І. Чайковського. У 1995р. за указом Президента України консерваторія набула статусу Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Будівля споруджена ще в 90-х рр. XIX століття (це колишній готель "Континенталь"), під час Другої Світової Війни зруйновано. У 1955 - 1958 рр. будівля була перебудована, добудований вже концертний зал (архітектори Я. Л. Червоний і Л. Б. Каток). НМА ім. П. І. Чайковського розташована в самому серці Києва, по вулиці Архітектора Городецького, 1/3.

   48. Українська військово-медична академія (УВМА) (users.iptelecom.net.ua/~umma).

   У серпні 1993, на базі Українського державного медичного університету ім. А. А. Богомольця, в Києві було створено Військово-медичне відділення. Підготовка офіцерів медичної служби почалася з вересня 1993. У 1995 році відбувся перший випуск військових лікарів. УВМА є єдиним вищим багатопрофільним, військово-медичним і науковим закладом післядипломної освіти, який взяв на озброєння кращі освітні традиції, знання і досвід передових навчальних закладів України.

   Українська військово-медична академія має тісні зв'язки з іншими університетами та науковими установами. Здійснюється післядипломна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників Збройних Сил України та інших відомств і міністерств. Встановлено прямі зв'язки із закладами освіти, престижними університетами та науковими установами зарубіжних країн. Іноземні громадяни мають можливість проходити тут навчання. Рівень акредитації - IV.

   49. Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет" (США) в Україні (УАГІ ВМУУ) (wiuu.edu.ua).

   Рік заснування університету - 1997. З тих пір він динамічно розвивається. Даний навчальний заклад пишається тим, що стало першим спільним вищим освітнім комплексом в країні, який об'єднує кращі зразки бізнес-освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки. Основним напрямком освітньо-професійних програм УАГІ ВМУУ є сфера міжнародного бізнесу. Навчальний план, складений з метою виховати студентів 21 століття, містить широке коло дисциплін гуманітарного з акцентом на моральні і етичні цінності. Освітній процес здійснюється на двох мовах: українською та англійською.

   Багато викладачів ВНЗ - вчені та професори престижних університетів України, США та Західної Європи. Кращі студенти мають можливість стажуватися в США і Західній Європі. Після закінчення інституту випускники отримують два дипломи: українського та американського зразків. Київський Українсько-американський інститут "Вісконсінський міжнародний університет" (США) в Україні є прикладом найсучаснішого освіти.

   50. Український фінансово-економічний інститут (УФЕІ) (ufei.edu.ua).

   Київське вищий навчальний заклад з недержавною формою власності. ІV рівень акредитації. Рік заснування - 1993. Український фінансово-економічний інститут є одним з перших ВНЗ країни з недержавною формою власності.

   У 1999 році увійшов до п'ятірки кращих недержавних вищих закладів освіти в Україні. У 2000 УФЕІ став лауреатом VI Міжнародного відкритого Рейтингу "Золота фортуна", - за кращу економічну освіту в регіонах. Інститут неодноразово входив в рейтинги найкращих недержавних навчальних закладів України. Для викладання окремих дисциплін запрошуються відомі вчені та кращі педагоги відомих київських університетів.

 

Київський національний економічний університет КНЕУ

Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права ”КРОК”

Європейський університет ЄУ

Національна академія Внутрішніх справ(міліція, юристи, юридичний, право та психологія) НАВС

Київська гуманітарна академія КГА

Міжнародний Соломонів університет МСУ

Київський університет туризму, економіки та права КУТЕП

Міжгалузева академія управління МАУ

Київський Національний торговельно-економічний університет КНТЕУ

Академія муніципального управління АМУ

Київський Національний університет технологій і дизайну КНУТД

Київська державна академія водного транспорту КДАВТ

Межрегіональна академія управління персоналом МАУП

Київський національний університет будівництва і архітектури КНУБА

Національний технічний університет «КПІ»

Національний педагогічний університет НПУ ім.Драгоманова

Національний університет фізичного виховання і спорту України НУФВСУ

Київський університет імені Бориса Грінченка КУБГ

Національний університет біоресурсів та природокористування НУБІП

Національний транспортний університет НТУ

Національна академія служби безпеки України НА СБУ

Київський інститут міжнародних відносин КІМВ Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Національний авіаційний університет НАУ

Одеська національна академія зв'язку ім.О.С.Попова

Київський національний лінгвістичний університет КНЛУ

Національний університет харчових технологій НУХТ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Київський національний університет культури і мистецтва

Національний академія прокуратури

Національна академія управління

Київський університет права при Академії наук України

Київський інститут Національного університету "Одеська юридична академія"

Национальная академия внутренних дел 
Киевский Национальный торгово-экономический университет 
Киевский Национальный университет технологий и дизайна 
Национальный транспортный университет 
Киевская государственная академия водного транспорта имени гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Киевский Национальный экономический университет 
Межрегиональная академия управления персоналом 
Национальный педагогический университет 
Академия муниципального управления 
Государственный экономико-технологический университет транспорта 
Киевский университет имени Бориса Гринченко 
Межотраслевая академия управления 
Высшее учебное заведение "Университет экономики и права" КРОК "
Киевский университет туризма, экономики и права 
Международный Соломонов университет 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры 
Национальный университет пищевых технологий 
Национальная академия статистики, учета и аудита 
Киевский национальный лингвистический университет 
Национальный университет «Киево-Могилянская академия» 
Национальный технический университет «КПИ» 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
Европейский университет 
Киевская гуманитарная академия 
КНУ Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Международный научно-технический университет имени Юрия Бугая 
Национальная академия Службы безопасности Украины 
Национальный авиационный университет 
Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Киевский университет управления и предпринимательства 
Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства 
Национальный университет ГНС

National academy of Internal Affairs 
Kyiv’s National Commerce and the Economic University 
Kyiv’s National University technology and design 
National transport University 
Kiev’s state academy & Shipping 
Kyiv’s National the Economic University 
Regional academy management personnel 
National pedagogical university 
Academy of municipal management 
State economic and technological University of Transport 
Kyiv’s University named Boris Hrynchenko 
Industrial academy management 
High school "The University of Economics and Law" Krok "
Kyiv’s University of Tourism, Economics and law 
International Solomon University 
Kyiv’s National University of Construction and architecture 
National University food’s technologies 
National academy statistics, auditing and audit 
Kyiv’s national linguistics University 
National University "Kyiv-Mohylyanskaya academy" 
Technical University of National "KPI" 
National University physical culture of education and sports of Ukraine 
Europe University 
Kiev’s humanitarian academy 
Kyiv National Shevchenko 
International Scientific and Technical University named Yuri Bugay 
National academy secret service of Ukraine 
National aviation University 
National University of nature 
Kyiv’s university management and entrepreneurship 
Kyiv’s state institute of arts and crafts of art 
National University GTS

 

1. Київського державного університету технологій та дизайну;
2. Академії муніципального управління (м. Київ);
3. Національного транспортного університету (м. Київ);
 

4. Дніпропетровського транспортного університету;
5. Дніпропетровської державної медичної академії;
6. Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ);
 

7. Одеської державної академії будівництва і архітектури;
8. Одеської державної академії харчових технологій;
9. Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова;
10. Одеського державного медичного університету;
 

11. Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету;
12. Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури;
13. Харківського державного технічного університету радіоелектроніки;
14. Харківського державного медичного університету;
 

15. Національної фармацевтичної академії України (м. Харків);
16. Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ;
17. Луганського державного медичного університету;
18. Вінницького державного медичного університету імені М.І. Пирогова;
19. Кременчуцького льотного коледжу;
20. Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького;
21. Буковинської державної медичної академії (м. Чернівці);
22. Івано-Франківської державної медичної академії;
23. Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського.

Перелік вишів, на базі яких проводиться військова підготовка:
1. Академія Військово-Морських Сил імені П.С. Нахімова (м. Севастополь);
2. Академія внутрішніх військ МВС України (м. Харків);
3. Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів);
4. Військова академія (м. Одеса);
5. Вінницький національний аграрний університет;
6. Державний університет телекомунікацій;
7. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту; 
8. Донецький національний технічний університет;
9. Запорізький державний технічний університет;
10. Запорізький національний технічний університет;
11. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
12.Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
13. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
14. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;
15. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький);
16. Національна академія Служби безпеки України (м. Київ);
17. Національний авіаційний університет (м. Київ);
18. Національний гірничий університет України (м. Дніпропетровськ);
19. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
20. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ;
21. Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
22. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
23. Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь Київської області);
24. Національний університет оборони України (м. Київ);
25. Національний університет «Одеська юридична академія»;
26. Національний університет «Юридична академія Україні імені Ярослава Мудрого» (м. Харків);
27. Одеський державний екологічний університет;
28. Одеська національна морська академія;
29. Сумський державний університет;
30. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ) ;
31. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;
32. Українська військово-медична академія (м. Київ);
33. Харківський національний медичний університет;
34. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
35. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

 

Read more


Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера